vairāk pērk

AGZ Lasāmā grāmata 4.klase 2.d
AGZ 3.klasei Matemātika Dabasz - Grupa
Prirodovedenie 2 kl.Māc.grām. - Ilgonis Vilks
Latviešu valoda 2.klasei 2 grāmata
AGZ 3.klasei Matemātika Dabasz - I.Milaša R.Hahele

AGZ Lasāmā grāmata 4.klase 2.d
Skatīt pilna izmēra attēlu

AGZ Lasāmā grāmata 4.klase 2.d

Autors:
Izdevniecība:
Valoda:
ISBN kods:
Grāmatas sērija: Formāts:

Raka
Latviešu
9789984158518

RaKa
Cena
€5.98
Anotācija

Lasāmajā grāmatā izvēlēto darbu fragmenti sakārtoti tematiskās nodaļās atbilstīgi mācību grāmatas saturam. Katru nodaļu ievada mākslinieka Nikifa ilustrācija, kurā saskatāmi lasāmo literāro darbu tēli un 4. klases veumposma bērni dažādās savstarpējo attiecību un pasaules izzināšanas situācijās. Lasāmo grāmatu ieteicams izmantot kā mācību līdzekli skolēnu patstāvīgās lasīšanas veicināšanai 4. klases 2. mācību pusgadā. Zīmējumi: Nikifs.


21 (1787),
Klientu atsauksmes
Šim produktam vēl nav klientu atsauksmju.
Lūdzu reģistrējieties, lai uzrakstītu savu viedokli.