Pārdošanas vadība

SPECIAL
€17.99
€15.29

Quantity

Author:
Valērijs Praude, Iveta Liniņa
Publisher:
Turība
Language:
Latviešu
ISBN code:
9789934543159
Book Type:
mīkstie vāki
Publishing year:
2018
Page count:
407
Domājot par patērētāju vajadzību apmierināšanas nozīmīgumu, grāmatas autori ir nonākuši pie secinājuma, ka uzņēmējdarbībā panākumu un sekmju noslēpums ir šāds: patērētājiem jāpiedāvā tādas preces un pakalpojumi, kas pārsniedz gaidīto patēriņa vērtību. Daudzi uzņēmumi jau apzinās, ka īstenot savus mērķus konkurences apstākļos var tikai pārorientējoties uz patērētāju pētī- šanu un analīzi, veidojot pircēju datu bāzes, lai labāk izprastu viņu rīcību tirgū un līdz ar to veiktu efektīvu komunikāciju. Diemžēl ne vienmēr uzņēmēji un menedžeri novērtē, cik svarīga nozīme pašreizējos tirgus apstākļos ir ne tikai produktu ražošanai, bet arī prasmei tos pārdot, lai apmierinātu patērētāju vajadzības. Jāņem vērā, ka, piemēram, ledusskapis tikai tad īsti apmierina vajadzības, kad ir ierīkots virtuvē, nevis tad, kad atrodas uzņēmuma noliktavā. Pagaidām vietējie uzņēmumi vēl pietiekami nestrādā šajā jomā, neņem vērā, ka produktu pārdošanai ir nepieciešamas ne tikai zināšanas, bet ir jāzina arī iespējamie produkta ceļi no ražotāja līdz patērētājam.

Reviews

There are yet no reviews for this product.