Iskusstvo semejnogo vospitanija. Pedagogicheskoe esse

SPECIAL
€9.99
€7.99

Quantity

Author:
Publisher:
KORS N
Language:
Russian
ISBN code:
9785000535127
Book Type:
Publishing year:
2016
Page count:
Nav datu
Искусство семейного воспитания. Педагогическое эссеРебенок — не аморфная масса, а существо, таящее в себе силы, равных которым не сыскать на всей нашей планете. Эта затаенная в ребенке сила духа, разума и сердца, если ее довести до совершенства, станет сверхсилой, способной преобразовывать, обогащать, украшать все вокруг — и на Земле, и в Космосе, и в нем самом.Но суть в том и заключается, что какие бы силы не таились в ребёнке, сам он ничего не сможет в себе развить, не сможет даже встать на ноги, не говоря уже о возвышении до человека. Совершить чудо: сделать, воспитать, создать из него человека — серьёзная задача для мудрых, любящих взрослых, и в первую очередь для пап и мам.
------------------------------------------------------------------------
Ģimenes izglītības māksla. Pedagoģiskā eseja Bērns nav amorfa masa, bet gan radība, kurā ir spējas, kas uz mūsu planētas ir nepārspējamas. Šis bērna, prāta un sirds spēks, ja tas tiek pilnveidots, kļūs par lielvaru, kas spēj pārveidot, bagātināt un izrotāt visu apkārtējo - gan uz Zemes, gan Kosmosā, gan pats par sevi. bērnā viņš pats nespēs sevī neko attīstīt, pat nevarēs nostāties uz kājām, nemaz nerunājot par pieaugumu līdz cilvēkam. Lai paveiktu brīnumu: radīt, izglītot, radīt no viņa cilvēku, ir nopietns uzdevums gudriem, mīlošiem pieaugušajiem, un pirmām kārtām tētiem un mātēm.

Reviews

There are yet no reviews for this product.