The Atlas Six

€16.90

Daudzums

Autors:
Olivie Blake
Ražotājs:
Pan Macmillan
Valoda:
angļu valoda
ISBN kods:
9781529095241
Vāku tips:
mīkstie vāki
Izdošanas gads:
2022
Lapaspušu skaits:
384
"The Atlas Six" by Olivie Blake is the runaway TikTok must-read fantasy novel of the year. If you loved "Ninth House" and "A Deadly Education", you'll love this.

Originally a self-published sensation, this edition has been fully edited and revised, including gorgeous new illustrations.

Secrets. Betrayal. Seduction.
Welcome to the Alexandrian Society.

When the world's best magicians are offered an extraordinary opportunity, saying yes is easy. Each could join the secretive Alexandrian Society, whose custodians guard lost knowledge from ancient civilizations. Their members enjoy a lifetime of power and prestige. Yet each decade, only six practitioners are invited - to fill five places.

Contenders Libby Rhodes and Nico de Varona are inseparable enemies, cosmologists who can control matter with their minds. Parisa Kamali is a telepath, who sees the mind's deepest secrets. Reina Mori is a naturalist who can perceive and understand the flow of life itself. And Callum Nova is an empath, who can manipulate the desires of others. Finally there's Tristan Caine, whose powers mystify even himself.

Following recruitment by the mysterious Atlas Blakely, they travel to the Society's London headquarters. Here, each must study and innovate within esoteric subject areas. And if they can prove themselves, over the course of a year, they'll survive. Most of them.

The story continues in "The Atlas Paradox", the heart-stopping sequel (will be published in October 25, 2022).
------------------------------------------------------------------------
Olīvijas Bleikas “The Atlas Six” ir gada labākais TikTok fantāzijas romāns, kas obligāti jāizlasa. Ja jums patika "Ninth House" un "A Deadly Education", jums patiks šis.

Sākotnēji šī grāmata bija autora izdota sensācija, šis izdevums ir pilnībā rediģēts un pārskatīts, iekļaujot jaunas krāšņas ilustrācijas.

Noslēpumi. Nodevība. Pavedināšana.
Laipni lūdzam Aleksandrijas biedrībā.

Kad pasaules labākajiem burvjiem tiek piedāvāta ārkārtēja iespēja, pateikt jā ir viegli. Katrs varēja pievienoties slepenajai Aleksandrijas biedrībai, kuras glabātāji sargā zaudētās zināšanas no senajām civilizācijām. Viņu locekļi visu mūžu bauda spēku un prestižu. Tomēr katrā desmitgadē tiek uzaicināti tikai seši praktizētāji - lai aizpildītu piecas vietas.

Pretendenti Libija Roda un Niko de Varona ir nedalāmi ienaidnieki, kosmologi, kuri spēj kontrolēt matēriju ar prātu. Parisa Kamali ir telepāte, kas redz prāta dziļākos noslēpumus. Reina Mori ir dabas pētniece, kas spēj uztvert un saprast pašu dzīves plūdumu. Un Callum Nova ir empāts, kurš var manipulēt ar citu vēlmēm. Beidzot ir Tristans Keins, kura spējas mulsina pat viņu pašu.

Kad viņus savervē noslēpumainais Atlass Bleklijs, viņi dodas uz biedrības galveno mītni Londonā. Šeit katram ir jāmācās un jāievieš jauninājumi ezotērisko priekšmetu jomās. Un, ja viņi var sevi pierādīt gada laikā, viņi izdzīvos. Lielākā daļa no viņiem.

Stāsts turpināsies grāmatā "The Atlas Paradox", kas ir elpu aizraujošs turpinājums (tiks publicēts 2022. gada oktobra beigās).

Atsauksmes

Vēl nav neviena šīs preces apskata.