Ivan Groznij na Maldivax

€9.95

Daudzums

Autors:
Darja Doncova
Ražotājs:
KORS N
Valoda:
Russian
ISBN kods:
9785041180393
Vāku tips:
cietie vāki
Izdošanas gads:
2021
Lapaspušu skaits:
316
Усталый Иван Царевич способен превратиться в Змея Горыныча. А вот частный детектив Подушкин не начнет дышать огнем даже если к нему явится мужчина по имени Боб Солнечноласкович, и предложит Ивану Павловичу рекламировать фирму " Подушкин-Одеялкин". Не успел сыщик избавиться от назойливого посетителя, как пришла соседка Ирэн, и попросила поговорить с дочерью своих знакомых Катей Войковой. У девушки недавно умер отец, ничего подозрительного в смерти Алексея Войкова не нашли, но Екатерина считает, что бизнесмена убили. Ирэн просит Подушкина для вида провести расследование, чтобы успокоить обезумевшую дочь. Деликатный Ваня не смог отказать, пообещав Кате найти убийцу отца. И оказалось, что ее подозрения не так уж абсурдны. Но как только Подушкин закончил это тяжелейшее расследование, опять пришёл Боб Солнечноласкович и превратил все его стройные умозаключения в груду обломков. Дарья Донцова — самый популярный и востребованный автор в нашей стране, любимица миллионов читателей. В России продано более 200 миллионов экземпляров ее книг. Детективы Дарьи Донцовой написаны в особой манере: помимо интереснейшего сюжета, в них всегда присутствует тонкий юмор, здравый оптимизм и безусловная вера в торжество добра над злом. Это всё, что нужно для отдыха, релаксации и душевного успокоения. Прочтите книги Дарьи, и ваши сердца и души наполнятся светом, оптимизмом, радостью, уверенностью в завтрашнем дне! Они заразят вас желанием жить, радоваться каждому дню и верить в лучшее. «Донцова невероятная работяга! Я не знаю ни одного другого писателя, который столько работал бы. Я отношусь к ней с уважением, как к образцу писательского трудолюбия. Женщины нуждаются в психологической поддержке и получают ее от Донцовой. Я и сама в свое время прочла несколько романов Донцовой. Ее читают очень разные люди. И очень занятые бизнес-леди, чтобы на время выключить голову, и домохозяйки, у которых есть перерыв 15—20 минут между отвести-забрать детей». — Галина Юзефович, литературный критик «У Дарьи вся детективная закваска всего лишь фон для раскрытия характеров, взаимоотношений между людьми. Всегда есть интрига, и до последнего эпизода непонятно, что, как и почему. В этом смысле условия жанра абсолютно выполняются. Дарья Донцова, конечно, одна из лучших». — Дмитрий Харатьян «Давно начала читать, и так втянулась! И сейчас читаю романы Дарьи. Я отдыхаю за ними. Сама Донцова интеллигентная женщина, у неё мягкий юмор и нестрашный сюжет, всё с позитивом и надеждой на хороший конец. Это прекрасно». — Лариса Удовиченко
------------------------------------------------------------------------
Noguris Ivans Tsarevičs spēj pārvērsties par Čūsku Gorņicu. Bet privātais detektīvs Poduškins nesāks elpot uguni pat tad, ja pie viņa ieradīsies vīrietis vārdā Bobs Solnečnolaskovičs un uzaicinās Ivanu Pavloviču reklamēt uzņēmumu Podushkin-Odeyalkin. Tikko detektīvs bija atbrīvojies no kaitinošā apmeklētāja, kad ieradās kaimiņiene Irēna un lūdza parunāt ar savu paziņu meitu Katju Voikovu. Meitenes tēvs nesen nomira, nekas aizdomīgs Alekseja Voikova nāvē netika atrasts, taču Jekaterina uzskata, ka uzņēmējs tika nogalināts. Irēna lūdz Poduškinam veikt izmeklēšanu, lai nomierinātu satraukto meitu. Delikātā Vanja nevarēja atteikties, apsolot Katjai atrast tēva slepkavu. Un izrādījās, ka viņas aizdomas nebija tik absurdas. Bet, tiklīdz Poduškins pabeidza šo grūto izmeklēšanu, atkal ieradās Bobs Solnečnolaskovičs un visus savus slaidos secinājumus pārvērta drupu kaudzē. Daria Dontsova ir mūsu valsts populārākā un pieprasītākā autore, miljonu lasītāju iecienītākā. Krievijā ir pārdoti vairāk nekā 200 miljoni viņas grāmatu eksemplāru. Darijas Doncovas detektīvi ir rakstīti īpašā manierē: papildus visinteresantākajam sižetam tie vienmēr satur smalku humoru, skaņu optimismu un beznosacījumu ticību labā uzvarai pār ļauno. Tas ir viss, kas nepieciešams atpūtai, atpūtai un sirdsmieram. Izlasiet Darijas grāmatas, un jūsu sirdis un dvēseles piepildīs gaisma, optimisms, prieks, pārliecība par nākotni! Viņi inficēs jūs ar vēlmi dzīvot, izbaudīt katru dienu un ticēt labākajam. “Doncova ir neticami smaga strādniece! Es nezinu nevienu citu rakstnieku, kurš būtu strādājis tik ilgi. Es cienu viņu kā smaga darba rakstīšanas piemēru. Sievietēm ir vajadzīgs psiholoģisks atbalsts un tās jāsaņem no Doncovas. Pati esmu izlasījusi vairākus Doncovas romānus. To lasa ļoti dažādi cilvēki. Un ļoti aizņemtas biznesa sievietes, lai uz brīdi izslēdz galvu, un mājsaimnieces, kurām ir 15-20 minūšu pārtraukums starp bērnu ņemšanu un savākšanu. " - Gaļina Juzefoviča, literatūrkritiķe “Viss Darijas detektīvraugs ir tikai fons, lai atklātu rakstzīmes, attiecības starp cilvēkiem. Intriga vienmēr ir, un līdz pēdējai epizodei nav skaidrs, kas, kā un kāpēc. Šajā ziņā žanra nosacījumi ir pilnībā izpildīti. Daria Dontsova, protams, ir viena no labākajām. " - Dmitrijs Kharatjans “Es sāku lasīt ilgu laiku, un tāpēc es iesaistījos! Un tagad es lasu Darijas romānus. Es atpūšos aiz viņiem. Pati Doncova ir inteliģenta sieviete, viņai ir maigs humors un bezbailīgs sižets, viss ar pozitīvu un cerību uz labu galu. Ir labi". - Larisa Udovičenko

Atsauksmes

Vēl nav neviena šīs preces apskata.