Russkiy dnevnik

AKCIJA
€10.99
€9.34

Daudzums

Autors:
Steinbek Dzhon
Ražotājs:
KORS N
Valoda:
Russian
ISBN kods:
9785699932702
Vāku tips:
Izdošanas gads:
2017
Lapaspušu skaits:
Nav datu
"Русский дневник" лауреата Пулитцеровской премии писателя Джона Стейнбека и известного военного фотографа Роберта Капы - это классика репортажа и путевых заметок. Сорокадневная поездка двух мастеров по Советскому Союзу в 1947 году была экспедицией любопытных. Капа и Стейнбек "хотели запечатлеть все, на что упадет глаз, и соорудить из наблюдений и размышлений некую структуру, которая послужила бы моделью наблюдаемой реальности". Структура, которую они выбрали для своей книги - а на самом деле доминирующая метафора "Русского дневника" - это портрет Советского Союза. Портрет в рамке. Они увидели и с неравнодушием запечатлели на бумаге и на пленке то, что Стейнбек назвал "большой другой стороной - частной жизнью русских людей". "Русский дневник" и поныне остается замечательным мемуарным и уникальным историческим документом.В 2017 году исполняется 70 лет со дня создания книги о путешествии по России времен Холодной войны. Но "Русский дневник" лауреата Пулитцеровской премии Джона Стейнбека остается одним из самых лучших в мировой литературе образцом жанра репортажа и путевых заметок.Стейнбек и Капа действительно создали уникальный портрет эпохи. "Русский дневник" - это небольшие, но очень емкие и атмосферные зарисовки, которые показали жизнь такой, какой она была на самом деле, без пропаганды, сгущения красок и официоза. Наблюдательность и журналистское чутье позволили автору подметить очень запоминающиеся и живые моменты, а чувство юмора, с которым он их описал, это отдельный и очень большой плюс книги.Джон Стейнбек - лауреат Пулитцеровской премии, автор многих известных всему миру романов и повестей: "Гроздья гнева" (1939), "К востоку от рая" (1952) и др.Роберт Капа - известный военный фотограф. Его фотографии, сделанные во время поездки, великолепно проиллюстрировали книгу, а также вошли в знаменитую выставку Эдварда Стейхена "Род человеческий", которую увидели миллионы людей в разных странах мира.
------------------------------------------------------------------------
Pulicera balvas laureāta rakstnieka Džona Šteinbeka un slavenā kara fotogrāfa Roberta Kapas krievu dienasgrāmata ir reportāžu un ceļojumu rakstīšanas klasika. Divu amatnieku četrdesmit dienu ceļojums pa Padomju Savienību 1947. gadā bija zinātkāru ekspedīcija. Kaps un Šteinbeks "vēlējās notvert visu, uz ko iekrīt acs, un no novērošanas un pārdomas izveidot kādu struktūru, kas kalpotu par novērotās realitātes modeli". Struktūra, ko viņi izvēlējās savai grāmatai - un patiesībā dominējošā metafora krievu dienasgrāmatā - ir Padomju Savienības portrets. Ierāmēts portrets. Viņi redzēja un kaislīgi iemūžināja uz papīra un filmās to, ko Šteinbeks nosauca par "lielo otru pusi - krievu tautas privāto dzīvi". Krievu dienasgrāmata joprojām ir ievērojams memuārs un unikāls vēsturisks dokuments. 2017. gadā aprit 70 gadi, kopš tika izveidota grāmata par ceļojumu uz Krieviju aukstā kara laikā. Bet Pulicera prēmijas laureāta Džona Šteinbeka "Krievu dienasgrāmata" joprojām ir viens no labākajiem reportāžas un ceļojumu rakstīšanas žanra paraugiem pasaules literatūrā.Šteinbeks un Kapa patiešām ir radījuši unikālu laikmeta portretu. "Krievu dienasgrāmata" ir nelielas, bet ļoti ietilpīgas un atmosfēriskas skices, kas parādīja dzīvi tādu, kāda tā bija patiesībā, bez propagandas, pārspīlējumiem un oficiālām lietām. Novērošana un žurnālistikas nojauta ļāva autoram pamanīt ļoti neaizmirstamus un spilgtus mirkļus, un humora izjūta, ar kādu viņš tos aprakstīja, ir atsevišķs un ļoti liels grāmatas pluss. Džons Šteinbeks ir Pulicera prēmijas laureāts, daudzu pasaulslavenu romānu autors. un stāsti: "Dusmu vīnogas" (1939), "Paradīzes austrumi" (1952) un citi. Roberts Capa ir slavens kara fotogrāfs. Viņa fotogrāfijas, kas uzņemtas ceļojuma laikā, lieliski ilustrēja grāmatu, kā arī iekļuva slavenajā Edvarda Šteicena izstādē "Cilvēka rase", ko redzēja miljoniem cilvēku visā pasaulē.

Atsauksmes

Vēl nav neviena šīs preces apskata.