Cosmopolite 5 Livre de\' eleve

€26.50

Daudzums

Autors:
Ražotājs:
Hachette
Valoda:
ISBN kods:
9782015135786
Vāku tips:
Izdošanas gads:
Lapaspušu skaits:
Cosmopolite engage les étudiants dans un apprentissage structurant de la langue et de la culture françaises partagées par des Français et des francophones partout dans le monde. Cosmopolite 5 est organisé en 12 dossiers (8 dossiers C1, 4 dossiers C2) traitant de thématiques variées. Sa structure claire et facile à utiliser pour l'enseignant (4 leçons d'apprentissage, une double page Mots et expressions reprenant le lexique de chaque dossier) permet de s'adapter aux différents rythmes d'enseignement. Il propose un dossier "Stratégies" offrant une méthodologie claire des principaux types de discours - écrits et oraux - applicable dans les domaines personnel, universitaire et professionnel. Cosmopolite suscite l'intérêt et la réflexion grâce à la découverte active d'une variété de supports authentiques, complétée par des tâches (intermédiaires et finales) attractives. Attaché au partage des cultures, Cosmopolite 5 propose de nombreuses activités de médiation interculturelle ainsi que des pages "Culture et société" présentant un aperçu de la culture francophone. Cosmopolite 5 propose une évaluation sommative pour s'entraîner à la validation des compétences des niveaux C1 et C2 visés parle CECRL (DALF C1 et C2, prenant en compte les nouveaux descripteurs) et une évaluation formative pour vérifier Les acquis et les progrès de l'étudiant. La collection offre un dispositif numérique complet pour l'étudiant et pour l'enseignant sur tous supports. Matériel pour le niveau 5 : un cahier de perfectionnement avec l'audio en téléchargement ; un manuel numérique élève enrichi contenant le livre de l'élève, le cahier de perfectionnement avec les corrigés, les audits et les vidéos associés ; un manuel numérique classe contenant le livre de l'élève. le cahier de perfectionnement avec les corrigés, le guide pédagogique, les audios et les vidéos associés ; un guide pédagogique téléchargeable avec des modèles de production et une épreuve BAU C1/ C2 avec les corrigés.
------------------------------------------------------------------------
Cosmopolite iesaista studentus strukturētā franču valodas un kultūras apguvē, ko kopīgi izmanto franču un franču valodas runātāji visā pasaulē. Cosmopolite 5 ir sakārtots 12 failos (8 C1 faili, 4 C2 faili), kas nodarbojas ar dažādām tēmām. Tā skaidrā struktūra un viegli lietojama skolotājam (4 mācību stundas, dubultlapa Vārdi un izteicieni, kas parāda katra faila leksiku) ļauj pielāgoties dažādiem mācību ritmiem. Tā piedāvā mapi "Stratēģijas", kas piedāvā skaidru metodoloģiju par galvenajiem runas veidiem - rakstisku un mutisku - piemērojamu personīgajā, akadēmiskajā un profesionālajā jomā. Cosmopolitan izraisa interesi un pārdomas, aktīvi atklājot dažādus autentiskus medijus, ko papildina pievilcīgi (starpposma un beigu) uzdevumi. Cosmopolite 5, kas saistīts ar kultūru apmaiņu, piedāvā daudzas starpkultūru starpniecības aktivitātes, kā arī lapas "Kultūra un sabiedrība", kas sniedz pārskatu par franču valodā runājošo kultūru. Cosmopolite 5 piedāvā apkopojošu novērtējumu, lai apmācītu CECRL mērķēto C1 un C2 līmeņa prasmju apstiprināšanu (DALF C1 un C2, ņemot vērā jaunos deskriptorus), un veidojošu novērtējumu, lai pārbaudītu studenta sasniegumus un progresu. Kolekcija piedāvā pilnīgu digitālo ierīci studentam un skolotājam visos balstos. Materiāls 5. līmenim: uzlabošanas piezīmju grāmatiņa ar audio lejupielādei; bagātināta digitālā studentu rokasgrāmata, kurā ir skolēna grāmata, uzlabojumu buklets ar atbildēm, revīzijām un saistītajiem video; digitālās klases rokasgrāmata, kurā ir skolēna grāmata. uzlabojumu buklets ar atbildēm, mācību ceļvedis, ar to saistītie audio un video; lejupielādējams mācību ceļvedis ar ražošanas modeļiem un BAU C1 / C2 tests ar atbildēm.

Atsauksmes

Vēl nav neviena šīs preces apskata.